Elmateriel leverantörerna

Sveriges ledande leverantörer av elmateriel – företag som levererar innovativa och hållbara lösningar för hem och fastighetsägare

Om oss

EL – Elmateriel Leverantörerna är huvudorganisation för Sveriges ledande leverantörer av elektriskt installationsmateriel.

Medlemmarna är såväl tillverkare som importörer av elmateriel. Produktsortimentet är mycket brett och kännetecknas av att det är produkter som används i fastigheter och inom industrin och som monteras av elektriker. Våra medlemmars kunder är elgrossister, energibolag och industrin.

Föreningen är en del av El- och belysningsföretagen i Sverige AB.

E.L. bildades 1995 och är en mycket effektiv  samverkansform för leverantörer av elmateriel. Dels sparar medlemmarna pengar genom att ha en  gemensam omvärldsbevakning, dels kan fören-ingen göra medlemmarnas röst hörd på ett bättre sätt än vad ett enskilt företag kan göra. Föreningen bedriver lobbyverksamhet och  opinionsbildning. Organisationen är också remiss-instans i viktiga frågor som rör branschen.

Föreningen har till exempel utarbetat ett gemensamt filformat, kallat SEGEL, för överföring av produktdata mellan leverantör och grossist. SEGEL-formatet ger stora möjligheter till effektivisering av verksamheten hos såväl leverantör som grossister.

E.L. är också aktiv när det gäller leveransvillkor och hantering av reklamationer i syfte att underlätta för medlemmarna i deras kundrelationer. Elfack är Nordens största mötesplats för elteknik- och belysningsbranschen och en viktig mässa för föreningens medlemmar. E.L. påverkar aktivt mässans utformning och inriktning.

Föreningen är en mycket stark förhandlingspart till mässan och finns representerad i Elfacks referensgrupp. Dessutom har E.L. ett samarbetsavtal med mässan som ger medlemmarna förmånliga villkor.

Miljöfrågor är mycket viktiga för alla företag inom elmaterielbranschen. Hur företagen utvecklar sina produkter och marknadsför dem är givetvis en konkurrensfråga. E.L. har utvecklat en gemensam miljödeklaration där medlemmarna på ett enkelt sätt kan miljödeklarera sina produkter, något som är ett krav från marknaden. Elgrossisterna har tagit till sig systemet och har infört en speciell databas för detta.

Föreningen bevakar utvecklingen inom EU där medlemmarnas verksamhet bland annat påverkas av de tre EU-direktiven: WEEE, RoHS och Reach. WEEE handlar om hantering av elektriskt och elektroniskt avfall. RoHS-direktivet förbjuder användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter. Reach är en EU-förordning som gäller kemikalier.

E.L. bildades 1995 och är en mycket effektiv  samverkansform för leverantörer av elmateriel. Dels sparar medlemmarna pengar genom att ha en  gemensam omvärldsbevakning, dels kan fören-ingen göra medlemmarnas röst hörd på ett bättre sätt än vad ett enskilt företag kan göra. Föreningen bedriver lobbyverksamhet och  opinionsbildning. Organisationen är också remiss-instans i viktiga frågor som rör branschen.

Föreningen har till exempel utarbetat ett gemensamt filformat, kallat SEGEL, för överföring av produktdata mellan leverantör och grossist. SEGEL-formatet ger stora möjligheter till effektivisering av verksamheten hos såväl leverantör som grossister.

E.L. är också aktiv när det gäller leveransvillkor och hantering av reklamationer i syfte att underlätta för medlemmarna i deras kundrelationer. Elfack är Nordens största mötesplats för elteknik- och belysningsbranschen och en viktig mässa för föreningens medlemmar. E.L. påverkar aktivt mässans utformning och inriktning.

Föreningen är en mycket stark förhandlingspart till mässan och finns representerad i Elfacks referensgrupp. Dessutom har E.L. ett samarbetsavtal med mässan som ger medlemmarna förmånliga villkor.

Miljöfrågor är mycket viktiga för alla företag inom elmaterielbranschen. Hur företagen utvecklar sina produkter och marknadsför dem är givetvis en konkurrensfråga. E.L. har utvecklat en gemensam miljödeklaration där medlemmarna på ett enkelt sätt kan miljödeklarera sina produkter, något som är ett krav från marknaden. Elgrossisterna har tagit till sig systemet och har infört en speciell databas för detta.

Föreningen bevakar utvecklingen inom EU där medlemmarnas verksamhet bland annat påverkas av de tre EU-direktiven: WEEE, RoHS och Reach. WEEE handlar om hantering av elektriskt och elektroniskt avfall. RoHS-direktivet förbjuder användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter. Reach är en EU-förordning som gäller kemikalier.

Mål

Föreningens mål är att påverka och föra fram de fina möjligheter som branschens aktörer och produkter har att erbjuda för både företag och konsumenter.    

Vision

Det pågår en snabb teknikutveckling inom där våra medlemsföretagens produkter erbjuder ett starkt bidrar till nya innovativa och hållbara lösningar.

Värderingar

  • Hållbarhet
  • Energieffektivitet
  • Användarvänlighet

Glöm inte att återvinna elskrot och batterier