Organisationer

Sveriges Elgrossister
Sveriges Elgrossister, SEG, är branschorganisationen för elgrossisterna i Sverige

EIO – elektriska installatörsorganisationen
EIO är bransch- och arbetsgivarorganisation för el-, informations- och kommunikationsteknikföretagen

Belysningsbranschen
Huvudorganisation för landets ledande leverantörer av ljuskällor, armaturer och driftdon

Svensk Energi
Svensk Energi är bransch- och intresseorganisationen för landets elförsörjningsföretag, nät-, elhandel- och elproduktion

Svenska Elektrikerförbundet
Svenska Elektrikerförbundet är ett yrkesförbund och organiserar yrkesfolk

El-Kretsen
Ett icke vinstdrivande servicebolag Ägs av 20 branschföreningar Syftet med El-Kretsens verksamhet är att hjälpa producenterna att uppfylla producentansvaret för elektronik och batterier

Elfack
Nordens största mötesplats för elteknik- och belysningsbranschen

organistaioner_elmateriel

EL – Elmateriel leverantörernas sammanställning av branschens organisationer.