Myndigheter

Elsäkerhetsverket
Elsäkerhetsverket är ansvarig myndighet för tekniska säkerhetsfrågor såsom elsäkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet – EMC. Verket utfärdar föreskrifter om elsäkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet för elektriska anläggningar samt elektrisk materiel

Naturvårdsverket
Naturvårdsverkets uppdrag är att se till att de miljöpolitiska besluten genomförs

Kemikalieinspektionen
Kemikalieinspektionen (KemI) är central tillsynsmyndighet med ansvar för kemikaliekontrollen. KemI sorterar under Miljödepartementet

EE och batteri- registret
EE-och Batteriregistret är till för företag som tillverkar eller importerar och säljer elektriska och elektroniska produkter eller batterier i Sverige. Här ska producenter anmäla redovisa uppgifter till Naturvårdsverket. Här finns även information om vilket ansvar och vilka skyldigheter man har som producent.

myndigheter_elmateriel

Elmateriel leverantörernas sammanställning av relevanta myndigheter för branschen.

_____________________________

information_myndigheter