Leveransvillkor

Allmänna leverensvillkor för elektrisk materiel, ALEM 09
Allmänna leveransbestämmelser avseende elektrisk materiel för leverans och användning i Sverige, utarbetade av Elektriska Installatörsorganisationen EIO och Sveriges Elgrossister, SEG.
Ladda ner


ALEM på engelska – English version
Ladda ner


Reklamationsblankett
Ladda ner

leveransvillkor_elmateriel_leverantorerna

Allmänna leveransbestämmelser för leverans och användning i Sverige, utarbetade av EIO och SEG.